Vodovody

 

 • Potrubí PE80, PE100 a PE100RC – jednovrstvé, vícevrstvé a s PP ochranným

  pláštěm

 • Tvarovky PE100 – elektro svařovací a pro svařování na tupo

 • Tvarovky mechanické pro spojování PE potrubí – ISIFLO, GEBO, UNIDELTA

  apod.

 • Potrubí a tvarovky s tlakové tvárné litiny PN10 – PN40

 • Ocelové potrubí a tvarovky (ocelové chráničky)

 • PVC tlakové potrubí a tvarovky

 • Vodárenské armatury a příslušenství – HAWLE, JMA, AVK, SCHMIEDING,

  JAFAR a jiné (šoupata, uzavírací klapky, hydranty nadzemní a podzemní,

  redukční ventily, filtry, montážní vložky, zemní soupravy apod.)

 • Vodoměrné šachty betonové a plastové (tubusové i vlezné)

 • Vodoměry průmyslové, domovní, bytové a příslušenství (přenos dat apod.)

 • Kulové kohouty, uzavírací ventily, zpětné klapky, mosazné fitinky atd.

 • Poklopy vodárenské litinové, ocelové, plastové a kompozitní

 • Distanční objímky, koncové pryžové manžety, prostupy přes zeď, utěsnění

  mezikruží mezi chráničkou a produktovodním potrubím atd.

 • Trasovací ocelové sloupky s PE ochranou, orientační tabulky, výstražné fólie,

  signalizační vodiče atd.

 • Mezi přírubová těsnění, přírubové spojovací materiály (pozinkované a

  nerezové), signalizační vodiče apod.

 • Příslušenství – žebříky, madla, betonové a plastové podkladky a jiné…